รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รายละเอียด
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 รายละเอียด
                                             
รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 รายละเอียด