รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
 
                                             
รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด
 
รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
 
รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียด / ประกาศ
 
รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียด
 
รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด